Thiết bị chọn

Thiết bị mới 2015
Ống PP-R có 4 loại:
  • PN10 dùng cho nước lạnh
  • PN 16 dùng chung cho cả nước lạnh và nước nóng
  • PN20 dùng riêng cho nước nóng
  • PN25 dùng cho các trường hợp đặc biệt chịu áp suất cao hay vùng có khí hậu lạnh.
Tuy nhiên ở Việt Nam chỉ thông dụng 2 loại PN10PN 20 còn...
Xem chi tiết
Đối tác