BƠM NƯỚC CHUYÊN DỤNG

Bơm tự động mồi Asiatic

Bơm tự động mồi Asiatic                                Xuất sứ : Trung Quốc

                               Nguồn điện : 230v , 400v

                                Lưu lượng : 20 m3/h

                                Giá cả: Liên hệ 

 

 

 

Bơm Duo

duo-noria-pump                Xuất sứ : Trung Quốc

                Nguồn điện : 230v , 400v

                Lưu lượng : 18 ÷ 22 m3/h

                Giá cả: Liên hệ 

 

 

Bơm Marathon

                              Xuất sứ : Trumaybomng Quốc

                              Nguồn điện : 230v , 400v

                              Lưu lượng : 10,4 ÷ 27 m3/h

                              Giá cả: Liên hệ 

 

 

Bơm Sparta

sparta-pump-500x500

                                    Xuất sứ : Trung Quốc

                                    Nguồn điện : 230v , 400v

                                    Lưu lượng : 7 ÷  11 m3/h

                                    Giá cả : Liên hệ 

Đối tác